Yu shin kai 25 mars 2023

Från oss ställde Merjem upp på sin första tävling, starkt jobbat! Hon kom från tävlingen med nyvunna kunskaper och erfarneheter.