Wankan

Wankan betyder ”Kungens Krona” och är den kortaste katan inom JKA.

24 tekniker, endast ett kiai på nr 24

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.