Wankan

Wankan betyder ”Kungens Krona” och är den kortaste katan inom JKA.

24 tekniker, endast ett kiai på nr 24