Kata

Man tävlar i kata med traditionella teknikserier som är flera hundra år gamla. Dessa former (kata) bedöms av en domarpanel bestående av tre eller fem domare vilkas poäng adderas ihop. Inom WKF består domarpanelen av domare från olika stilar. Skulle det vara fem domare, dras den högsta och lägsta poängen bort. Kata-tävlingar genomförs som regel i tre omgångar, där varje tävlande måste utföra olika kata för varje omgång. Efter andra omgången återstår åtta tävlande, vilka går till final.

I Shotokan-specifika tävlingar skall under kvalet samma kata utföras av bägge tävlande i varje omgång. I WKF finns ett urval av godkända tävlingskata. Speciella tillägg till regler kan tillämpas vid mindre tävlingar.

Vid lagtävling så utförs katan synkront av tre tävlande i ett lag samtidigt. Dessutom skall i finalen bunkai (tillämpning) för katan visas upp, vilket är mycket publikfriande.
 

Domarna bedömer katan efter:

a) Den tävlandes skicklighet i sitt utförande av katan, samt hurvida den tävlande visat en klar förståelse för de moment och principer katan innehåller.
b) Om den tävlande haft korrekt uppmärksamhet, korrekt applicerad styrka , god balans och korrekt andning.
c) Den tävlandes uppträdande som helhet.

Rekommenderade poängavdrag vid bedömning av fel i kata:
– För tillfällig kort tvekan i väl flytande kata avdrages 0,1 poäng.
– För ett tydligt stopp i väl flytande kata avdrages 0,2 poäng.
– Vid tillfällig obalans eller skakning avdrages 0,1-0,3 poäng.
– Vid grövre balansfel avdrages 0,2-0,4 poäng.
– Felaktigt utförd kata, fel tekniker eller ordning resulterar i diskvalificering.
– Ett avbrott i katans utförande resulterar i diskvalificering.