Karate-Ordlista

Inom karate, liksom i annan budo, används namn på tekniker och andra saker på japanska. I början kan det bli en hel del att hålla reda på. Efter ett tag blir det dock ganska naturligt och de termer som används ofta är inte så många.

Här är en relativt komplett lista med översättning från japanska till svenska av budotermer som också täcker in annat än karate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

-A-

Age = Uppåtgående
Age Tsuki (Zuki) = Uppåtgående Slag (stöt)
Age Uke = Uppåtgående blockering
Aka = Röd
Aoi = Blå
Ai Ki = harmonisk Ande
Ai = Harmoni
Ashi Barai = Fot-svep
Ashi Ura = Fotsula
Ashi Waza = Fot-tekniker
Ashi Yubi = Tår (Kallas också Tsuma)
Ashi = Fot
Atama = Huvud
Atemi Waza = Riktade Slag-tekniker (Spec. tryckpunkter, s.k. ”pressure points”.)
Atemi = Riktat Slag (Spec. tryckpunkter, s.k. ”pressure points”.)
Awase Uke = Blockering åt sidan med händerna ihop
Awase Tsuki = Slag med bägge händerna samtidigt, kallas också MOROTE ZUKI


 

[Top]


-B-

Bitei = Svanskotan
Bo = Lång Stav
Bojutsu = Tekniker med Lång Stav
Bokken = Träsvärd
Budo = Kampens Väg
Bugei = Kampkonster
Bujutsu = Kamptekniker
Bunkai = Applikation av Kata
Bushi = Krigarklassen, Samuraierna
Bushido = Krigarens Väg


 

[Top]


-C-

Choku Tsuki = Rakt slag
Choku = Rak
Chudan = Mittsektionen av kroppen, från bålen upp till nedre delen av skuldrorna
Chui = Regelbrott


 

[Top]


-D-

Dachi = Ställning
Dai = Stor / Större
Dan (& Kyu) = Nivå, grad
Do = ”Vägen”, livsinriktning
Dojo = Plats där Do utförs, Träningshall


 

[Top]


-E-

Embusen = Rörelsemönster på golvet för en KATA
Empi = Armbåge
Empi Uchi = Armbågs-attack
Empi = Namn på en Kata, ”Flygande Svala”
Enorei = Slappna av
Eri = krage

[Top]


-F-

Fudo Dachi = Rot-ställning (som zenkutsu dachi med bakre benet lite böjt och fördelning 50/50)
Fumikomi = Stamp i golvet
Fumikomi Geri = Stamp-spark

[Top]


-G-

Gankaku Dachi = Kranställning, från kata Gankaku (kran på ett berg)
Gatame = Arm-låsning
Gedan Juji Uke = Låg korsande blockering
Gedan = Den lägre delen av kroppen, nedanför höften.
Gedan Barai = Låg blockering
Gedan Ude Uke = Låg blockering med insidan av armen (motsatt Gedan Barai)
Geri = Spark
Gi = Dräkt, Uniform
Go No Sen = Taktik att lura motståndaren att attackera först så att han öppnar luckor för motattack.
Gohon Kumite = Femstegs grundläggande sparring
Gyaku Tsuki = Slag (stöt) utfört med motstående hand jämfört med det främre benet.

[Top]


-H-

Hachiji Dachi = 8-ställning, tårna pekar utåt
Hai = Ja
Haishu Juji Uke = X-formad blockering med baksidan av händerna
Haishu Uchi = Attack med baksidan av handen
Haishu Uke = Blockering med baksidan av handen
Haito = Handkantsslag med insidan
Haiwan Uke = Rektangelblock med insidan av armarna (starten i Heian Nidan)
Hajime = Börja
Hangetsu Dachi = Halvmåne-ställning
Hanmi = 45 gr. vridning.
Hanshi = Mästare
Hansoku-make = Förlust pga. regelbrott
Hantei = Sammankallning av domarna för överläggning
Hasami Tsuki = Sax-slag
Harai Te = Svepteknik med handen
Harai Waza = Svepteknik
Hara = Mage
Hayai = Snabb
Heiko Dachi = Naturlig ställning
Heiko Tsuki = Parallel-slag (Dubbelt samtidigt slag)
Hichu = Adams äpple.
Hidari = Vänster
Hiji = Armbåge, kallas också EMPI
Hiji Ate = Armbågs-attack, kallas också EMPI UCHI.
Hiji Uke = Blockering med armbågen
Hikite = Den tillbakadragning och vridning som görs av motstående arm vid en handteknik.
Hikiwake = Oavgjort i tävling
Hiku = Att dra
Hiraken Uchi = Attack med andra knograden.
Hitosashi Ippon Ken = Pekfingrets knoge
Hiza Geri = Knäspark
Hizaken Geri = Samma som Hiza Geri
Hizagashira = Knäskål
Hombu Dojo = En organisations centrala huvud-dojo.
Hon = Grundläggande
Horan No Kamae = ”Ägg i bo” färdigposition, starten av Bassai Dai

[Top]


-I-

Ippon = En poäng
Ippon Ken = Knytnäve formad med en knoge utsträckt, vanligen pek- eller långfingret. Finns i Hangetsu.
Ippon Kumite = En-stegs sparring
Ippon Nukite = Stöt eller hugg med endast pekfingret.

[Top]


-J-

Jikan = Time up
Jiyu Ippon Kumite = Fri 1-stegs sparring
Jiyu Kumite = Fri sparring
Jo = Kort stav
Jodan = Attackyta mot övre delen av kroppen, huvudet.
Jogai = Mattflykt, tävlingsterm
Joko = Långsam
Ju = Tio
Juji Uke = X-blockering med bägge underarmarna korsade

[Top]


-K-

Kachikake = Käkspetsen
Kaeshi = Kontringsattack
Kaeshu Ippon Kumite = Halv-fri sparring med kontringsattack
Kage Uke = Krok-blockering
Kai = Stil
Kaisho = Med öppen hand
Kakae Te = Fängande blockering
Kakato Geri = Spark med hälen
Kagi Tsuki = Krok-slag
Kakiwake Uke = Isärbrytande kil-blockering med bägge händer, t.ex. i Heian Yondan
Kake-te = Krokande teknik, blockering
Kake-waza = Krokande teknik
Kakushi waza = Dolda tekniker
Kakuto uchi = Slag med ovansidan av handleden. Kallas också ”KO UCHI”.  Finns t.ex. i kata Empi
Kakuto uke = Blockering med ovansidan av handleden.
Kamae = Färdigställning, posering
Kami = Hår
Kansetsu waza = Ledlåsnings-tekniker
Kappo = Teknik för att återställa medvetandet hos en person
Kara Te = Tom hand, kinesisk hand
Kata = Fastställd form, mönster med attack och försvar mot tänkta motståndare.
Katana = Samuraiens långa böjda superskarpa svärd.
Kasumi = Tempel
Kawashi = Att smita undan
Keage = Snärtig spark. (Bokstavl. Stigande spark)
Keichu = Nacken
Keito Uchi = Attack med basen på tummen
Kekomi = Forcerande spark, tryckspark. (Bokstavl. Sparka rakt in i )
Kempo = Knytnävarnas lag
Ken = Näve, knytnäve.
Ken (annat kanji-tecken samma uttal) = Svärd (som i t.ex. Kendo, svärdets väg)
Kentsui = Hammar-näve, Järnhammar. Kallas också TETTSUI.
Ki Ai = Skrik för att förstärka en teknik och samla energi.
Ki = Vitalitet, livskraft
Kiba Dachi = Ridställning. Parellella fötter rakt fram c:a dubbelt så bred som axlarna med böjda ben.
Ki Rei Tu = Ställ er upp
Kihon = Något som är grundläggande, grundteknik.
Kime = Fokusering av all kraft i ett ögonblick.
Kin Geri = Spark in i skrevet.
Kinteki = Testiklar
Kiroi = Gul
Kizami Tsuki = Jabb, utsträckande snabbt slag
Ko = Liten, mindre
Ko bo ittchi = Konceptet att sätta ihop Försvar-Attack till ett.
Kobore = Skenbenet
Ko uchi = Attack med ovansidan av handleden, kallas också KAKUTO UCHI.
Kohai = Elev som är junior i förhållande till sig själv, motsats till Sempai.
Kokoro = Ande, hjärta. I japansk kultur menar man att anden bor i hjärtat
Koken = Handled
Kokutsu dachi = Bakre ställning. 60% av vikten på bakre benet
Kosa dachi = Ställning med korsade ben
Koshin = Bakom/Baklänges
Kuatsu = Upplivning, att få någon att återfå medvetandet
Kubotan = Ett självförsvarsvapen i form av en nyckelkedja
Koshi = Höften, också bakre trampdynan
Kubi = Nacke
Kumade = Björn-hand
Kumite = Sparring
Kuroi = Svart
Kyoku = Andning
Kyosen = Solar plexus, kallas också Suigetsu
Kyoshi = Titel för Mästar-instruktör. Viss nivå av Dangrad inom vissa stilar.
Kyototsu = Bröstbenet
Kyu = Elevgrad. Alla nivåer under Shodan
Kyusho waza = Tekniker riktade mot tryckpunkter.

[Top]


-L-

 

[Top]


-M-

Ma-ai = Korrekt avstånd eller timing
Mae = Framåt
Mae Geri = Framåtspark.
Mae ashi geri = Spark med främre benet
Mae ukemi = framåt fall, rullning
Makiwara = Slagbräda
Makoto = En känsla av total frihet
Manabu = Att lära sig genom att imitera
Mata = Övre delen av låret
Matte = Vänta
Mawashi Geri = Rundspark
Mawashi Tsuki = ”Roundhouse Punch”
Mawashi hiji ate = Cirkulär armbågsteknik, kallas också MAWASHI EMPI UCHI
Mawat-te = Vänd
Midori = Grön
Migi = Höger
Mikazuki geri = Spark i båge med träff med fotsulan
Mimi = Öron
Mokuso = Fokusering, avslappning, meditation
Morote Tsuki = U-slag. Slag med bägge knytnävarna
Morote uke = Förstärkt, dubbelarms blockering
Moto dachi = En kort främre ställning
Mudansha = Elever som inte har svart bälte (motsats Yudansha)
Mune = Bröst
Murasaki = Lila
Mushin = Tomt sinne. Tillstånd som gör det möjligt att ögonblickligen reagera och anpassa sig
Musubi dachi = Beredskaps-ställning. Fötterna framåt, något utåt

[Top]


-N-

Nagashi uke = Svepande blockering med handflatan som styr attacken förbi sidan av kroppen
Nage waza = Kast och nedtagningstekniker
Naginata = Lång trästav med svärdblad fäst i änden
Naifanchi dachi = Ridställning. Kallas också NAIHANCHI DACHI och KIBA DACHI
Naihanchi dachi = Ridställning. Kallas också NAIFANCHI DACHI och KIBA DACHI
Naiwan Uke = Blockering med insidan av armarna
Naha Te = Kampkonst med ursprung från byn Naha på Okinawa
Naha = En av tre huvudområden på Okinava från vilka karate härstammar
Nakadaka ippon ken = Långfinger-knogen
Nami-gaeshi = Återkommande våg. Fot-teknik i Tekki Shodan, kallas också NAMI ASHI
Nami ashi = Återkommande våg. Fot-teknik i Tekki Shodan, kallas också NAMI-GAESHI
Neko ashi dachi = Katt-ställning
Nihon nukite = Svärdsticksteknik med två fingrar
Nidan = Nummer två, eller andra nivån, som t.ex. i andra nivåns svart bälte, eller Heian Nidan
Nidan geri = Dubbel spark
Nukite = Slag med öppen hand. Stöt framåt med utsträckta fingrar
Nunchaku = Ett Okinaviskt vapen bestående av två korta käppar sammanbundna med rep eller kedja

[Top]


-O-

Obi = Bälte
Oi Tsuki = Rakt slag framåt med samma hand som främre benet
Orenji = Orange
Oss = Överenskommelse, bekräftelse, hälsning
Osu = Tryck
Otoshi = Tappa
Otoshi empi uchi = Armbågsattack där man släpper ned armbågen. Kallas också Otoshi Hiji Ate
Oyayubi ippon ken = Tummens knoge
Oyo waza = Applikationer härledda från tekniker i Kata
 

[Top]


-P-


 

[Top]


-Q-


 

[Top]


-R-

Rei = Respektfull bugning
Reigi = Etikette
Renoji dachi = Ställning där fötterna formar ett L
Rensei = Övningstävling
Renshi = En person som har bemästrat sig själv
Ryu = Skola

[Top]


-S-

Saei Rei Tu = Uppställning på linje
Sagi ashi dachi = Ställning på ett ben
Sai = Ett traditionellt vapen från Okinawa som liknar en gaffel med tre uddar, den längre i mitten.
Sakotsu = Nyckelben
Sanbon kumite = Tre-stegs sparring
Sanbon shobu = Tre-poängs match i tävling
Sanbon Tsuki = Tre slag i följd
Sanchin dachi = Timglas-ställning
Sashite = Upplyftning av hande för att antingen blockera, greppa eller attackera
Seiken = Rättvänd knytnäve. Används i tsuki-waza
Seiryuto = ”Tjur-slag”. Handteknik utförd med basen i SHUTO (svärdshand)
Seiza = Formell sittställning på knä
Sempai = Relativt begrepp, äldre mer erfaren elev.
Sen no sen = Attack i exakt det ögonblick som motståndaren attackerar
Sen sen no sen = Attack innan motståndaren. Förebyggande attack
Sensei = Lärare, instruktör
Seppuku = Rituellt självmord i japansk kultur för att återfå sin förlorade heder
Shiai = En match eller tävling
Shidoin = Formellt erkänd instruktör som ännu inte blivit Sensei
Shihan = En formell titel som betyder Mästarinstruktör. Lärare åt lärare
Shiko dachi = Sumo-ställning. Som kiba dachi fast med fötterna utåt
Shime waza = Strypnings-tekniker
Shiroi = Vit
Shizentai = Naturlig position, kroppen avslappnad, men alert.
Sho = Mindre
Shobu = Officiell tävling
Shomen = Den främre väggen i en dojo. Också framåt eller pannan i huvudet
Shuri Te = Den kamkonst som härstammar från byn Shuri på Okinawa. Föregångare till Karate
Shuto = ”Hand-svärd/svärdhand” Teknik utförd med handkanten
Shuto Uke = Blockering med handkanten
Sochin dachi = Rotad ställning, från kata Sochin. Kallas också FUDO DACHI
Sode = Ärm
Sokuto Geri = Spark med fotkanten
Sorashi = Fint, låtsad attack
Soto Uke = Sidob-Blockering utifrån och in
Sukui uke = Skopande blockering
Sutemi = Offer
Suwari waza = Tekniker utförda från en sittande position

[Top]


-T-

Tachi = Långt något böjt svärd använt av samuraierna. Något längre än katana
Tai = Kroppen
Tai sabaki = Kroppsförflyttning, skiftning
Tameshiwari = Krossning av plankor, tegelstenar mm.
Tanto = Medellång dolk, ofta använd vid seppuku
Tate = Vertikal
Tate empi = Uppåtgående attack med armbågen
Tate tsuki(zuki) = Vertikalt slag
Te = Hand
Te Kubi = Handled
Teiji dachi = Ställning med fötterna i T-formation
Teisho = Slag utfört med handens ”häl”, övre del av handflatan
Tento = Hjässa
Tettsui = Hammarslag
Tobi geri = Hopp-spark
Tobi Tsuki(zuki) = Hopp-slag
Tomoe = Mage
Tonfa = Okinawiskt jordbruksredskap utvecklat till vapen. c:a 60 cm ekstav med ett handtag på
Tsukami waza = Uppfångande tekniker
Tsuki = Stöt, rakt slag med knuten näve
Tsuru ashi dachi = Kranställning med fotvristen på insidan av knävecket, kallas också SAGI ASHI DACHI
Tuite = Greppning

[Top]


-U-

Uchi deshi = Inneboende elev eller lärling som bor i en dojo
Uchi mawashi geri = Rundspark från insidan, kallas också URA MAWASHI GERI
Uchi Uke = Blockering inifrån och ut
Ude Uke = Underarmsblockering i cirkelbåge. Bl.a. i Heian Nidan
Ude = Underarm
Uke = Blockering, defensiv rörelse
Ukemi waza = Falltekniker med dämpning
Uki ashi dachi = Flytande ställning. Liknar kattställning, men är längre. Finns i slutet av Hangetsu
Ura zuki = Upper-cut slag på nära avstånd
Uraken = Baksidan av knytnäven
Ura mawashi geri = Rundspark från insidan, kallas också UCHI MAWASHI GERI
Ushiro empi uchi = Attack bakåt med armbågen
Ushiro Geri = Bakåtspark
Ushiro Mawashi Geri = Omvänd rundspark.
Ushiro = Baklänges eller bakåt

[Top]


-V-


 

[Top]


-W-

Wan = Arm
Wakizashi = Kort svärd av samma typ som katana, c:a trefjärdedels längd
Waza = Teknik (-er)
Waza-ari = Halv poäng i tävling
Waza-ari Awasette-Ippon = Två halvpoäng som ger en poäng

[Top]


-X-

 

[Top]


-Y-

Yama zuki = Berg-slag. Ett brett U-slag med händerna över varann. Finns i Bassai Dai.
Yame = Stopp
Yoi = Beredskap
Yoko = Sida
Yoko geri keage = Snärtig sidospark
Yoko geri kekomi = Tryckande sidospark
Yoko mawashi empi uchi = Attack med armbågen i en båge åt sidan
Yoko tobi geri = Flygande sidospark
Yonhon Nukite = Fyrafingers ”svärdsstick” med handen
Yubi = Finger
Yudansha = Svartbälte oavsett dan-grad (motsats Mudansha)
Yusei-gachi = Vinnare p.g.a. överlägsenhet

[Top]


-Z-

Zanshin = Ordagrant ”Att behålla sinnet/hjärtat”. Att bevara beredskap även efter en utförd karateteknik
Za-rei = Den traditionella japanska bugningen från knästående
Zenkutsu dachi = Främre ställning
Zenshin = Framåt
Zori = Japanska tofflor

[Top]


Räknesystem

1 Ichi = Ett
2 Ni = Två
3 San = Tre
4 Shi ( eller Yon ) = Fyra
5 Go = Fem
6 Roku = Sex
7 Shichi ( eller Nana ) = Sju
8 Hachi = Åtta
9 Ku (Or Kyu) = Nio
10 Ju = Tio
11 Ju Ichi = Elva
12 Ju Ni = Tolv
13 Ju San = Tretton
20 Ni Ju = Tjugo
21 Ni Ju Ichi = Tjugoett
22 Ni Ju Ni = Tjugotvå
23 Ni Ju San = Tjugotre
30 San Ju = Trettio
31 San Ju Ichi = Trettioett
32 San Ju Ni = Trettiotvå
33 San Ju San = Trettiotre
40 Yon Ju = Fyrtio
50 Go Ju = Femtio
60 Roku Ju = Sextio
70 Nana Ju = Sjuttio
80 Hachi Ju = Åttio
90 Kyu Ju = Nittio
100 Hyaku = Etthundra
101 Hyaku Ichi = Etthundraett
102 Hyaku Ni =  Etthundratvå
200 Ni Hyaku =  Tvåhundra
300 San Hyaku =  Trehundra
1,000 Sen =  Ettusen
2,000 Ni Sen = Tvåtusen
3,000 San Sen = Tretusen
10,000 Man = Tiotusen