Heian Sandan

Heian Sandan är tredje katan i Heian-serien. Fokus på ridställning, kiba-dachi, samt en del nya hand och armbågstekniker. Bastant kata med likheter med Jion.

Heian Sandan är graderingskata till 6 kyu, grönt bälte.
20 tekniker, kiai på nr 10 och 20