Heian Sandan

Heian Sandan är tredje katan i Heian-serien. Fokus på ridställning, kiba-dachi, samt en del nya hand och armbågstekniker. Bastant kata med likheter med Jion.

Heian Sandan är graderingskata till 6 kyu, grönt bälte.
20 tekniker, kiai på nr 10 och 20

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.