Tekki Nidan

Tekki Nidan …

24 tekniker, kiai på nr 16 och 24

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.