Jion

Namnet syftar på det zen-buddhistiska tempel vilket katan härstammar ifrån.

47 tekniker, kiai på nr 17 och 47