Jion

Namnet syftar på det zen-buddhistiska tempel vilket katan härstammar ifrån.

47 tekniker, kiai på nr 17 och 47

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.