Heian Godan

Heian Godan är Heian-seriens femte och sista kata. Den svåraste med fokus på dynamisk höftrörelse och ett utmanande hopp.

Heian Godan är graderingskata till 4 kyu, blått bälte.
23 tekniker, kiai på nr 12 och 19

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.