Dojo Kun

Dojo kun är regler som satts upp för hur du ska uppträda i dojon. När karatens anfader sensei Gichin Funakoshi satte upp reglerna ville han inte ha dem i nummerordning. För att markera att alla regler är lika viktiga börjar därför varje punkt med talet 1.

一、人格完成に努むること

Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto.
First. Seek perfection of character.
För det första. Sträva efter en perfekt karaktär.

一、誠の道を守ること

Hitotsu. Makato no michi wo mamoru koto.
First. Be sincere.
För det första. Var uppriktig.

一、努力の精神を養うこと

Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto.
First. Put maximum effort in everything you do.
För det första. Lägg maximal ansträngning och hängivenhet i allt du gör.

一、礼儀を重んずること

Hitotsu. Reigi wo omonsuru koto.
First. Respect others.
För det första. Respektera andra.

一、血気の勇を戒むること

Hitotsu. Kekki no yo wo imashimuru koto.
First. Develop self-control.
För det första. Utveckla självkontroll.