Tekki Shodan

Tekki Shodan…

Tekki Shodan är graderingskata till 3:e kyu, brunt bälte.
29 tekniker, kiai på nr 15 och 29

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.