Japan Karate Association

Japan Karate Association, eller Nihon Karate Kyokai som det heter på japanska, bildades 1949 av elever till Gichin Funakoshi.

Efter Funakoshis död 1957 så blev Masatoshi Nakayama chefsinstruktör och under hans ledning så skickades under 1960- och 1970-talet olika mästare ut i världen för att sprida karate-do.

Utmärkande för JKA Karate är att man lägger en oerhörd vikt vid detaljer i utförandet av en teknik. Det pågår vetenskaplig utveckling av hur en teknik kan renodlas för att uppnå maximal snabbhet, styrka och hårdhet. Bakgrunden är en av karatens grundteser Ikken Hissatsu = att döda med ett slag.

Kime är ett centralt begrepp som innebär att all kraft fokuseras i en enda punkt vid träffögonblicket. Det innefattar en kort kraftig spänning av hela kroppens muskler, framförallt buken och benen, och korrekt andning.

Att lära sig ett enda slag, blockering eller spark helt perfekt kan ta flera år. Därför slutar vi aldrig att  förfina grundteknikerna. Genom att nöta in olika kombinationer tusentals gånger så lärs dessa också in i kroppsminnet. Det gör att ”kroppen själv” reflexmässigt kan reagera och utföra blockeringar och attacker utan att det behöver föregås av ett tankemässigt beslut, det är en underbar känsla när detta fungerar.

JKA Shotokan kännetecknas också av låga stadiga ställningar, raka tekniker och linjära rörelsemönster med ett dynamiskt utnyttjande av höften. Det är således en mer konfrontationsinriktad stil och använder inte så ofta cirkulära tekniker och undanglidande rörelser som är vanliga inom t.ex. Okinavisk karate.

Efter Nakayamas död 1987 så uppstod interna stridigheter i JKA med en splittring som ledde till att några JKA-mästare bröt sig ut ur organisationen och bildade fristående mindre organisationer för shotokan karate. Därför finns det idag flera olika organisationer som tränar olika varianter av shotokan, men JKA är överlägset världens största och välorganiserade karateorganisation med förgreningar över hela världen genom JKA World Federation. Den svenska grenen, JKA Sweden, grundades 1972 (då under namnet Swedish Shotokan Association – SSA) av Ted Hedlund och Björn Grünstein.