Bassai Dai

Bassai betyder ”Penetrera ett fort” och katan ska utföras med kraft.

Den är en mycket viktig kata och är den absolut vanligaste graderingskatan för Shodan svart bälte.

Bassai Dai är graderingskata till 2 kyu
42 tekniker, kiai på nr 19 och 42

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.