Bassai Dai

Bassai betyder ”Penetrera ett fort” och katan ska utföras med kraft.

Den är en mycket viktig kata och är den absolut vanligaste graderingskatan för Shodan svart bälte.

Bassai Dai är graderingskata till 2 kyu
42 tekniker, kiai på nr 19 och 42