JKA Symboler

Efter andra världskrigets slut samlades Funakoshi-senseis elever för att fortsätta där de slutade under kriget. 1949 formade de organisationen. Funakoshi-sensei var 80 år och blev dess heders- chefsinstruktör. Nakayama-sensei utsågs till ansvarig chefsinstruktör. Att organisationen inte fick namnet SHOTOKAN utan JKA berodde på att Funakoshi inte ville ha ett stilnamn och att man hoppades att olika stilar, ryu, skulle samlas under JKA. Så blev det inte och redan 1957 bröt sig en del av hans elever ut från JKA och grundade SHOTOKAI. Att så skedde berodde bl.a. på olika uppfattning om hur karate skulle undervisas och oenighet runt Funakoshi-senseis begravning.

Det är denna text som skall stå på bältet när man graderat i JKA.

Detta är JKAs nya logotyp.

Symbolen ovan kallas Inyon. Den består av två delar: Solen och månen som tillsammans bildar en helhet. I orientalisk filosofi symboliseras harmonisk helhet ofta av två motsatser som kompletterar varandra ex manligt – kvinnligt, ljus – mörker, Spänning – avslappning, Yin – Yang

Denna symbol visas även i starten av vissa kata: Bassai Dai, Jion, Jiin och Jutte där den knutna näven symboliserar solen och den öppna månen.

I startpositionen är du i balans. Ytterligheterna – spänning och avslappning, kompletterar varandra. När harmonin bryts = katan startar,  växlar du mellan spänning – KIME, och avslappning. När katan är slut återgår du till balans.

Denna symbol är märkesskyddad av JKA Japan och får endast användas av medlemmar i JKA. Den skall bäras på vänster bröst på din gi.

Tora = tiger. Denna shotokansymbol skapades av en vän till Funakoshi-senseivid namn HoanKosugi.

Han hade övertalat Funakoshi att ge ut sin bok KARATE-DO KYOHAN. Det officiella dokumentet om en konstart kallas i Japan ”Tora no maki” Då tora även betyder tiger designade han framsidan till boken med denna tigersymbol.

Denna symbol används av olika organisationer som tränar Shotokan Karate, men är inte en exklusiv symbol för JKA.