Gojushiho Dai

Den ”Stora” varianten av 54 steg som egentligen är den ”lilla”.

Se förklaring på sidan om Gojushiho Sho

62 tekniker, kiai på nr 54 och 61