Gojushiho Dai

Den ”Stora” varianten av 54 steg som egentligen är den ”lilla”.

Se förklaring på sidan om Gojushiho Sho

62 tekniker, kiai på nr 54 och 61

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.