Taikyoko Shodan

Taikyoku betyder på svenska ”Storslagna Vyer”, men kan också översättas som ”första orsak” eller ”första teknik”.

De är s.k. kihon-kata och tillkom långt senare än övriga. De tre första skapades c:a 1940 av Yoshitaka ”Giko” Funakoshi, Gichin Funakoshis son. Det är snarare ”kihon med ett mönster” än riktig kata. Embusen, rörelsemönstret, är taget från Heian Shodan. Taikoyko är ett antal grundtekniker i sekvensoch det finns ingen kakushi-wasa, dolda tekniker, eller bunkai, applicering.

Senare har också ytterligare 3 versioner tillkommit så att det finns totalt 6 Taikyoku kata: Shodan, Nidan,  Sandan, Yondan, Godan och Rokudan.

Taikyoku är inte officiella JKA Kata, men har sina fördelar som nybörjarkata eftersom man tidigt kan börja med kata-träning och koncentrera på detta utan att göra det för komplicerat med olika tekniker. Alla kata i serien har samma enkla embusen, rörelsemönster, men använder olika blockeringar och slag.

Sensei Leslie Jensen i Engelholms Shotokan Karateklubb har skrivit en intressant text om Taikyoku kata.

Inom JKA Sweden är Taikyoku Shodan graderingskata till 9 kyu – rött bälte. Övriga Taikyoku tränas inte alls.
20 tekniker, kiai på nr 7 och 15

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.