Kanku Sho

Kanku Sho är den lilla kompaktare versionen av Kanku.

48 tekniker, kiai på nr 6 och 48

27 tekniker, kiai på nr 17 och 22

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.