Heian Shodan

Heian Shodan är den första i serien och minst komplicerad med ett enkelt embusen och ett fåtal tekniker. Ändå är den en ’svår’ kata för att den är väldigt avslöjande om man inte behärskar grundtekniken bra. Fokus ligger på förflyttning i Zen-kutsu dachi och vändningarna.

Heian shodan är graderingskata till 8 kyu, orange bälte.
21 tekniker, kiai på nr 8 och 16