Heian Shodan

Heian Shodan är den första i serien och minst komplicerad med ett enkelt embusen och ett fåtal tekniker. Ändå är den en ’svår’ kata för att den är väldigt avslöjande om man inte behärskar grundtekniken bra. Fokus ligger på förflyttning i Zen-kutsu dachi och vändningarna.

Heian shodan är graderingskata till 8 kyu, orange bälte.
21 tekniker, kiai på nr 8 och 16

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.