Tekki Sandan

Tekki Sandan …

16 tekniker, kiai på nr 16 och 36

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.