Tekki Sandan

Tekki Sandan …

16 tekniker, kiai på nr 16 och 36