Unsu

Unsu betyder ”moln-händer” och syftar på de många transformeringar som görs. Unsu tränas också inom Shito-Ryu, men med ett något annat utförande.

Unsu anses vara den svåraste katan inom Shotokan. Dels beroende på att det finns ett avancerat 360 graders hopp, men det finns också andra svårigheter.

48 tekniker, kiai på nr 36 och 48

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.