Sochin

Sochin betyder ”styrka och lugn” eller ”bevara lugnet”. Huvudställnigen är sochin-dachi, eller fudo-dachi som betyder rot-ställning. Man står lugnt som ett starkt träd. Katan härstammar från formen draken inom kung-fu. Tidigare namn på katan var Hakko.

40 tekniker, kiai på nr 28 och 40

Sochin utförd av Haninge Budoklubb, lag-sm 1993. Björn Grünstein, Reza Mohseni och AliReza Mohseni.

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.