Tider och avgifter

AVGIFTER

Terminsavgiften är:

  • Vuxna (fyllda 18 år och uppåt): 1 800 kr
  • Pensionärer och studerande: 1 000 kr
  • Barn och ungdom under 18 år: 1 000 kr
  • Familjerabatt då 3 eller fler personer från samma familj tränar: 100 kr/person

Terminsavgiften omfattar både medlemsavgift för året och och träningsavgift för terminen. Terminsavgiften för vårterminen ska vara inbetald senast den sista februari och terminsavgiften för höstterminen ska vara inbetald senast den sista september.
Om du har förhinder att betala så kontakta din tränare så löser vi det, men det måste stämmas av med din tränare innan dessa datum. Betalning kan ske till klubbens plusgirokonto: 79837-1 eller swish till Jeannette Grünstein (kassör) på en träning. Avgiften inkluderar medlemskap i JKA SwedenSvenska Karateförbundet, sam försäkring.Medlemsskap i klubben, JKA Sweden och Karateförbundet gäller för hela kalenderåret, även om man bara tränat en av terminerna. Träningsläger och gradering har separata avgifter. Det går bra att provträna några gånger utan att betala träningsavgift. Träningsavgiften för terminen återbetalas inte om du till exempel väljer att inte fortsätta träna i klubben eller om du får förhinder för resterande del av terminen. Inte heller reduceras avgiften om du till exempel kan träna bara en dag i veckan. Utöver dessa exempel tas beslut i dessa frågor av styrelsen. Om du behöver ett kvitto på terminsavgiften, t.ex. för friskvårdsbidrag från arbetsgivare, så ta kontakt med vår kassör Jeannette Grünstein på en träning. 

TRÄNINGSTIDER

Se aktuella träningstider och gruppindelning på den första sidan 🙂

Men generellt tränar vi måndagar, onsdagar och fredagar i Måsöskolan.

Karatesäsongerna följer skolterminerna med juluppehåll och sommaruppehåll.  

BARNGRUPP

Barnträningen tränar ordinarie måndagar och onsdagar samt frivilligt på fredagar men då tillsammans med vuxengruppen. I barngruppen går barn upp till ca 12 år (bedöms individuellt) som har klarat minst en gradering. Nybörjare som är barn tränar istället i nybörjagruppen den första terminen. Karate är en kampkonst. Budo=krigarens väg är inte barnens väg.   I barngruppen blandas allvarlig lek med form, teknik, etikett och koncentration.  De lär sig Karatens tekniker enskilt och i kombination. De lär sig att utföra dessa ensamma och med partner samt Kata=Karatens form. Vi är noga med att eleverna är uppmärksamma och gör sitt bästa. Vi jämför inte barn. Vi kräver koncentration och ordning. Slarv är upphov till skador.  

NYBÖRJARGRUPP

Måndagar och onsdagar tränar barn och vuxna tillsammans.
Senare på terminen kan det bli så att vuxna nybörjare tränar tillsammans med vuxengruppen på måndagar och onsdagar och på fredagar tränar alla tillsammans i en stor grupp, detta bestäms individuellt. Lokalen delas upp och träningen sker parallellt med de andra grupperna på samma tider. Läs mer om att börja träna karate här.

GRADERING

Efter varje termin sker examen för nästa bältesgrad. Läs mer om detta här. Dessa bälten med tillhörande diplom och graderingskort är giltiga i alla klubbar i världen tillhörande JKA-world federation som är världens största karateorganisation. Graderingstillfället meddelas i lagom tid i förväg i slutet av varje termin. Graderingsavgiften går oavkortat till JKA Sweden.

TRÄNINGSLÄGER

I Juli varje år arrangerar JKA sitt årliga sommarläger på en vecka i Malmö och sista dagen där hålls svartbältesgradering.Utöver detta arrangeras också några helgläger runt om i landet. Vissa läger är enbart öppna för klubbinstruktörer. Se JKA Swedens hemsida för information om läger och andra aktiviteter. Vi uppmuntrar alla medlemmar att delta i dessa läger enligt eget beslut. Klubben kommer eventuellt att arrangera gemensam resa och boende till utvalda läger, vilket publiceras på hemsidan.