Advanced Master Kata

Nakayama utökade repertoaren inom Shotokan med ytterligare 11 kata. Dessa har hämtats från Shito-Ryu och Okinawa, samt influerats från Nakayamas tid i kina. Bl.a. för att komplettera stilen så att båda varianter av vissa kata ska finnas med t.ex. Bassai Sho och  Kanku Sho.

Denna katagrupp kallas också av för fria kata. Det är upp till var och en att välja i vilken ordning man lär sig dessa och vilka som tränas. I den här gruppen finns flera väldigt populära tävlingskata som t.ex. Unsu som förmodligen är den atletiskt sett svåraste katan beroende på bl.a. ett avancerat hopp, samt  ytterligheterna inom shotokan kata, den längsta Gojushiho Sho och den allra kortaste Wankan.