Föreningsinformation

Föreningens syfte, mål och stadgar

Haninge Budoklubb är en politiskt och religiöst obunden ideell förening verksam i Haninge Kommun.

Föreningen har som ändamål att bedriva, bevara och vidareutveckla konsten Shotokan ryu Karate-Do.

Stadgar

Organisationstillhörighet

Klubben är ansluten till Svenska Karateförbundet, vilket är en en del av Riksidrottsförbundet.

Förenings-ID är 12095-71. Ansluten till Stockholms karateförbund.
Organisationsnummer är 802433-0089.

Klubben är också medlem i stilorganisationen JKA Sweden som är en del av Japan Karate Association World Federation.

Årsmöte – Kallelse – kommer här inför varje årsmöte

Årsmöte hålls den 11 mars 2024 klockan 19:25 i Måsöskolans gymnastiksal. Med anledning av väder eller andra omständigheter kan även årsmötet bli digitalt.

Närvarande med rösträtt på årsmötet kan alla aktiva medlemmar vara som fullgjort sina åtaganden gentemot klubben. Handlingar/underlag till årsmötet finns att hämta hos ordförande Sammy Bergman. Den som önskar närvara på årsmötet anmäler detta till Sammy senast den 4 mars 2024 klockan 12:00.

Motioner: Medlemmar kan skicka in motioner till årsmötet till info@haningebudoklubb.se

Motioner ska vara inskickade senast den 4 mars 2024,

Styrelse

Vid årsmötet valdes följande styrelse att företräda klubben.

NamnFunktion
Sammy BergmanOrdförande
Jeannette GrünsteinKassör
Linda BergmanSekreterare
Björn ErikssonLedamot
Pierre AkterinLedamot