Föreningsinformation

Föreningens syfte, mål och stadgar

Haninge Budoklubb är en politiskt och religiöst obunden ideell förening verksam i Haninge Kommun.

Föreningen har som ändamål att bedriva, bevara och vidareutveckla konsten Shotokan ryu Karate-Do.

Stadgar

Organisationstillhörighet

Klubben är ansluten till Svenska Karateförbundet, vilket är en en del av Riksidrottsförbundet.

Förenings-ID är 12095-71. Ansluten till Stockholms karateförbund.
Organisationsnummer är 802433-0089.

Klubben är också medlem i stilorganisationen JKA Sweden som är en del av Japan Karate Association World Federation.

Årsmöte – Kallelse – kommer här inför varje årsmöte

Årsmöte hölls den 14 mars 2022 klockan 19:25 i Måsöskolans gymnastiksal.

Närvarande med rösträtt på årsmötet kan alla aktiva medlemmar vara som fullgjort sina åtaganden gentemot klubben.

Motioner: Medlemmar kan skicka in motioner till årsmötet till info@haningebudoklubb.se

Motioner ska vara inskickade senast den XXX (avvaktar nästa års kallelse och datum för årsmötet).

Styrelse

Vid årsmötet valdes följande styrelse att företräda klubben.

NamnFunktion
Sammy BergmanOrdförande
Jeannette GrünsteinKassör
Linda BergmanSekreterare
Björn ErikssonLedamot
Dennis SödergrenLedamot