JKA Kata

Kata är de uråldriga former som är karakteristiska för Budo.

Karatens kata är förutbestämda mönster av försvar och attacker mot tänkta motståndare.

Kata var ursprungligen den enda träningsformen och är en mycket viktig del i all Budo.  I kata kan en mästare förklara hela sitt kampsystem, både mentalt och kroppsligt.

JKA Kata

Kata är en väldigt viktig del inom JKA. Här finns till stor del det historiska arvet och traditionen och det är Kata som är utmärkande för stilen.

Funakoshi valde ut kata från de olika stilarna Shorin-Ryu (Shuri-Te och Tomari-Te) och Shorei-Ryu (Naha-Te) för att skapa ett komplett system.

Shorin kata kännetecknas av distinkta, snabba rörelser som passar lättare personer.
Shorei kata är mer för tungviktare och har kraftiga tekniker som utförs långsamt och med fokus på andningen.

Heian, Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi och Gankaku är typiska Shorin Kata, medan Tekki, Hangetsu, Jion och Jitte är Shorei Kata. Naturligtvis finns element av de utmärkande dragen från bägge regioner typer i de flesta kata. Typexempel från respektive är Enpi respektive Hangetsu.

Ursprungligen så var det 15 st. kata som Gichin Funakoshi tränade. Masatoshi Nakayama systematiserade och standardiserade detta inom JKA och tog också in ytterligare 11 kata från bl.a. Shito-Ryu som modifierades en aning så att det sammanlagt blev 26 st. Detta dokumenterades i ett omfattande arbete, Best Karate, som dock aldrig hann bli helt färdigt innan Nakayama dog. Jiin och Wankan hanns inte med och är därför inte dokumenterade på samma sätt som de övriga. Efter Nakayamas död uppstod oenighet kring utförandet av Jiin och den har därför strukits från det oficiella programmet. Den tränas dock allmänt och är godkänd som tävlingskata inom WKF.

Inom JKA Sweden tränas också Taikyoku Shodan som en introduktionskata och graderingskata till 9 kyu.

Kata finns i all budo och är konstartens form. Här definieras stilens särart. Alla karate-stilar har sin uppsättning av kata.

Ordet betyder egentligen form i betydelsen ”gjutform”. En mall med perfekt utförande.

Varje kata har en bestämd sekvens med steg och tekniker mot tänkta motståndare. Det var den ursprungliga träningsformen på Okinawa och katorna innehåller s.k. kakushi-wasa, dolda tekniker som inte är vad de ser ut för att vara vid första anblicken.

En viktig del av kataträningen är bunkai – applicering av teknikerna. Det ger en nödvändig förståelse för innehållet.

Kata lärs in i en naturlig ordning och varje gradering har sin specifika kata som man ska kunna. Heian-katorna är baskata för kyu-gradering upp till blått bälte. Därefter är Tekki Shodan graderingskata till 3 Kyu, den första graden av brunt bälte.Sedan kommer Bassai Dai och Kanku Dai som på flera sätt kan beskrivas som shotokan-stilens viktigaste kata.

Här på hemsidan har vi försökt samla de olika kata, på en del finns det videor från olika youtube- kanaler, men klubbens tränare har kört igenom alla kata så att det finns en sådan video på varje kata. Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.