Jiin

Jiin har efter Nakayamas död blivit omtvistad angående detaljer i utförandet. Den har därför strukits från programmet och är inte längre en officiell JKA kata. Men den tränas alltjämt och är godkänd som WKF tävlingskata.

35 tekniker, kiai på nr 11 och 35

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.