Karate-termer

När vi tränar så använder vi japanska termer och uttryck. Vi räknar på japanska och alla tekniker mm. har japanska namn.

Den vokabulär vi använder är specifik för karate. Inte ens infödda japaner som inte tränar karate förstår vad allt betyder. Det kan istället liknas med en del termer i andra sporter, som t.ex. ”icing” och ”off-side” i ishockey, eller ”birdie” och ”par” i golf.

Det kan tyckas som överväldigande mycket till en början, men man kommer att vänja sig vid det ganska snart så att det blir naturligt. Detta är ingenting som du måste ”plugga på” och lära dig, utan det kommer att vävas in naturligt under träningen och allting kommer att förklaras utförligt.

En fördel med detta är att det är samma universella karate-språk över hela världen. Det gör att karate blir universellt och man är inte så beroende av det lokala språket för att vara med och träna. Det gör också att det fungerar bra vid t.ex. läger med tränare från Japan som inte kan tala engelska.

Se karate-ordlistan för mer information.