Begravningen

Begravningen ägde rum tisdagen den 3 december 2013 i St Botvids kapell på Häggstavägen 6 i Huddinge.
Stor uppslutning och en fin ceremoni med ett fantastiskt tal av Björns dotter Linda.

MINNESSTUNDEN

Efter begravningen hölls en särskild minnesstund på Herrängens Gård för de närmast sörjande och de som känt Björn länge och hade en personlig relation till honom.

Det var verkligen en tillsällning i Björns anda där Björns närvaro upplevdes tydligt. Roligt också för de av oss som bara lärt känna Björn utifrån en sida av hans rika och mångfacetterade liv, att få ta del av de andra områden som Björn varit engagerad i.

TILL JEANNETTE OCH LINDA MED FAMILJ

Från Haninge Budoklubb vill vi rikta ett stort tack för det mycket fina arrangemang där vi fick vara med och ta ett sista farväl av Björn.
 

TILL BJÖRN

Vi kommer alltid att minnas dig!

Vi är fostrade i sann budo av dig. Din karate, Kuma-Te, är djupt rotad i Haninge Budoklubb. Du har lärt oss väl.
Nu tar vi klubben vidare såsom vi vet att du önskade och hade varit stolt över.