Meikyo

Meikyo betyder ”Själens spegel” och syftar på att man flera gånger utför samma kombinationer, fast spegelvänt. Den första serien av tekniker symboliserar också att man håller upp en spegel och speglar sig själv i sitt inre.

Tränas också i andra stilar, men heter då Rohai som betyder ”Hägerns sköld”.

33 tekniker, endast ett kiai på nr 32

Klubbens videor ska inte ses som en officiell JKA instruktionsvideo på hur katan ska genomföras utan mer en hjälp att guida klubbens medlemmar i hur mönstret går när man försöker lära sig en ny kata.