Föreningens syfte, mål och stadgar

Haninge Budoklubb är en  politiskt och religiöst obunden ideell förening verksam i Haninge Kommun.

Föreningen har som ändamål att bedriva, bevara och vidareutveckla konsten Shotokan ryu Karate-Do.

 

St/Data/Sites/1/Stadgar - Haninge Budoklubb 2018.docxadgar

 

Organisationstillhörighet.

Klubben är ansluten till Svenska Karateförbundet, vilket är en en del av Riksidrottsförbundet.

Förenings-ID är 12095-71. Ansluten till Stockholms karateförbund.
Organisationsnummer är 802433-0089.

Klubben är också medlem i stilorganisationen JKA Sweden som är en del av Japan Karate Association World Federation.

 

Årsmöte - Kallelse

Årsmöte hålls den XXX (kommer uppdateras) i Måsöskolan i Vega.

Närvarande med rösträtt på årsmötet kan alla aktiva medlemmar vara som fullgjort sina åtaganden gentemot klubben.

Motioner: Medlemmar kan skicka in motioner till årsmötet till info@haningebudoklubb.se.

Motioner ska vara inskickade senast XXX (kommer uppdateras)


Styrelse

Vid årsmötet valdes följande styrelse att företräda klubben.

Namn Funktion
Sammy Bergman Ordförande
Jeannette Grünstein Kassör
Linda Bergman Sekreterare
Björn Eriksson Ledamot
Dennis Södergren Ledamot